Utbildningsdag gav livsviktig kunskap

Blåljuspersonal är vana att fatta snabba och livsavgörande beslut. Vid händelser där sprängmedel, lättantändliga kemikalier eller andra farliga ämnen är inblandade krävs ett extra stort säkerhetstänk. Den 8 november samlades polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård för en utbildningsdag på temat farliga ämnen.

De som kommer först fram till en skadeplats, så kallade First Responders, har ofta kort tid på sig att bedöma läget för att kunna agera korrekt och säkert. Hur stort område ska spärras av? Hur ska blåljuspersonal ta sig in i området? Hur ska de skadade tas om hand? Vilka skyddsåtgärder behövs för att kunna arbeta säkert på platsen? Behöver man tillkalla expertkunskap? Det är många frågor som måste besvaras vid händelser med farliga ämnen.

Ämneskunskap och erfarenhet från fältet

På fackspråk talar man om CBRNE som står för kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen. Närmare 130 personer från räddningstjänst, polis och ambulanssjukvård hade samlats i Länsstyrelsens hörsal för att drillas i risker och skyddsåtgärder kring olika kemikalier, sprängämnen, biologiska smittämnen och strålkällor.

Medarbetare på ambulanssjukvården

Föreläsarna arbetar själva som poliser, brandmän och inom ambulanssjukvården. De delade med sig av både ämneskunskap och erfarenheter från fältet.

Viktor Löfving, Polisregion Väst, inledde med en omvärldsspaning kring våldsbejakande extremism och terror. Han gav exempel på attentat där sprängmedel har använts.

– En plats där det skett ett sprängdåd är aldrig säker. Börja inte vårda där. Tänk på er egen säkerhet, var hans råd till deltagarna.

Kursdeltagarna fick också lära sig mer om varandras roller och ansvar och hur arbetet på en skadeplats är organiserat.

– Ingen organisation bestämmer över den andra, men vi kan be om bistånd från varandra för att lösa våra uppgifter. Dialogen måste starta så tidigt som möjligt när vi kommer ut på skadeplatsen, sa Tomas Norberg, insatsledare på Räddningstjänsten Storgöteborg, som var en av föreläsarna.

​Unik utbildning

Mats Karlsson, Räddningstjänsten Storgöteborg, och Lars Holmdahl, Polisregion Väst, ansvarar för grundutbildningen. De har sett till att närmare 5 000 personer har gått den sedan starten för tretton år sedan.

För polisaspiranter inom Polisregion Väst är utbildningen obligatorisk. Det samma gäller för insatspersonal inom Räddningstjänsten Storgöteborg.

– Utbildningen är unik för oss i Västsverige. Vi hoppas få ytterligare spridning i länet, framför allt vill vi få med fler räddningstjänster och ytterligare personer inom ambulanssjukvården, sa Mats Karlsson som utöver arbetet inom räddningstjänsten har uppdrag för Länsstyrelsen inom CBRNE-området.

 

Föreläsare och kursdeltagare berättar om dagen

 

Utbildning i samverkan 

Utbildningsdagen genomfördes i samverkan mellan Räddningstjänsten Storgöteborg, Polisregion Väst, Ambulanssjukvården inom Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland.