Trafikstörningar i Göteborgsområdet 16-17 november

I samband med EU-toppmötet den 17 november, då Europas stats- och regeringschefer kommer till Göteborg, förväntas kraftiga trafikstörningar under vissa tider den 16-17 november. Följ polisens rekommendationer för att undvika de mest kritiska tiderna, var ute i god tid och följ aktuell trafikinformation.

​Undvik helst Göteborgstrafiken under dessa dagar om det är möjligt. Måste ni färdas i den så var ute i mycket god tid. Trafiken kommer att tillfälligt stängas av i samband med att polisen eskorterar EU-toppmötets delegationer från Landvetter till boende i centrala Göteborg och möte på Eriksberg. Exakta tider och färdvägar kommer inte att kunna meddelas i förväg av säkerhetsskäl.

Polisens säkerhetsarbete i samband med EU-toppmötet innebär att två områden vid Gothia Towers respektive Eriksberg spärras av från morgonen den 15 november till eftermiddagen den 17 november.

Länsstyrelsen samverkar med berörda aktörer inför och under EU-toppmötet.

Under toppmötet kommer stats- och regeringschefer, arbetsmarknadens parter och andra nyckelaktörer att mötas för att diskutera hur man kan främja rättvisa jobb och tillväxt.

För mer och detaljerad information:

Följ trafikläget via trafikradion (Sveriges Radio P4) och www.trafiken.nu
Trafikverket har samlat frågor och svar på sin webbplats.
För information om kollektivtrafiken se www.vasttrafik.se 

Följ polisens rekommendationer via Polisens webbplats.
Information in english about the traffic disturbances in the Gothenburg area on 16-17 November 

Göteborgs Stad har bland annat frågor och svar från trafikkontoret när det gäller trafiksituationen 15-17 november.

Västra Götalandsregionen har frågor och svar om bland annat sjukhus och vårdcentraler.

Krisinformation.se har också samlat information om hur EU-mötet påverkar Göteborg med omnejd.   

Även kommunerna runt Göteborg kan ha information på sina webbplatser. 


 Göteborg värdstad för EU-toppmötet

​Toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt kommer att hållas i Göteborg den 17 november. Regeringen anser att det är viktigt att EU-frågor diskuteras i hela landet och att möten inte begränsas till Stockholm.

Göteborg är ett bra exempel på hur Sverige har hanterat strukturomvandling och omställning på arbetsmarknaden. Eriksbergshallen, där mötet ska hållas, har även tidigare använts för ministermöten. Hallens historia som mekanisk verkstad kopplar väl an till mötets tema, menar regeringen.

Läs mer på
regeringskansliet.se www.socialsummit17.se

Lär dig mer om EU i samband med toppmötet