Tolv miljoner i statsbidrag till verksamhet för asylsökande

Länsstyrelsen har fått drygt tolv miljoner kronor i statsbidrag att fördela till insatser för vuxna asylsökande och personer med uppehållstillstånd i Migrationsverkets boenden. Insatserna ska stärka kunskaperna i svenska språket, främja hälsan och förenkla etableringen på arbetsmarknaden och i samhället. I vårt län handlar det om cirka 10 000 personer.

Från och med den 20 mars kan organisationer i det civila samhället söka statsbidrag hos Länsstyrelsen för insatser riktade till vuxna asylsökande. Organisationerna ska vara ideella och uppfylla vissa krav. I undantagsfall kan även kommuner söka. Här kan du läsa mer om kraven.

Tidiga insatser är första länken i etableringskedjan. Insatserna ska både skapa meningsfull väntan under asyltiden och främja en framtida etablering för alla som beviljas uppehållstillstånd.

Många erbjuder redan nu aktiviteter för målgruppen. Med detta statsbidrag vill vi nå fler personer och underlätta kontakterna med den svenska arbetsmarknaden och samhället.

- Vi ser gärna att flera aktörer samarbetar för att kunna erbjuda ett större utbud, säger Petra Héd, integrationshandläggare, Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Länsstyrelsen arbetar för

  • En jämn fördelning av likartade insatser
  • Att målgruppen för insatserna har möjlighet att delt
  • Att tillgången av insatser motsvarar behovet i länet
  • Att kvinnor och män kan delta på lika villkor och i samma utsträckning.

Mer information
Läs mer om insatser för asylsökande på Länsstyrelsens webbplats.


Pressansvarig:
Jan Mogol
010-224 45 52
0705-60 71 21
jan.mogol@lansstyrelsen.se