Tjugo nya miljoner till klimatåtgärder i länet

Naturvårdsverket har beviljat ytterligare 20 miljoner kronor från Klimatklivet till Västra Götaland. Pengarna går huvudsakligen till laddinfrastruktur för elbussar och energikonvertering.

Sedan år 2015 har 128 projekt i länet fått 172 miljoner kronor för klimatarbete. Åtgärder som sammanlagt reducerar växthusgasutsläppen med drygt 40 000 ton om året.

Nu får Göteborg Energi AB stöd för att sätta upp två laddstationer för elbussar. Satsningen är en utökning av det lyckade projektet ElektriCity. De två laddstationerna kommer att försörja ännu en busslinje.

En annan stor åtgärd som har fått beviljat stöd är en närfjärrvärmeanläggning som ska ersätta oljeanvändningen i en industri i Bäckefors. Åtgärden kommer att reducera koldioxidutsläppen med drygt tusen ton per år. Energiföretaget NEOVA AB står bakom.

En lite unik åtgärd som har fått stöd denna gång är svalna.se. En webbtjänst som ska öka människors förståelse för den egna rollen i klimatfrågan.

Två ansökningsomgångar återstår under 2017. Nästa är från och med den 7 augusti till och med den 11 september.

Läs mer om klimatklivet samt vilka som fått stöd

Läs mer i pressmeddelandet från Naturvårdsverket

Fakta om Klimatklivet
Bidrag inom Klimatklivet beviljas till de åtgärder som ger störst minskning av klimatpåverkande utsläpp per investeringskrona. 1 004 projekt i hela landet har hittills fått 1,98 miljarder kronor i stöd. Alla företag och organisationer i Sverige kan söka stödet. Totalt ska 3,5 miljarder kronor fördelas till och med år 2020. Naturvårdsverket tar beslut om stöd efter samråd med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen arbetar med vägledning och att samordna insatserna.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88