24 februari - Sverigefinnarnas dag!

Drygt en halv miljon sverigefinnar utgör en av fem nationella minoriteter i Sverige. Sedan 2011 firas sverigefinnarnas dag den 24 februari. Sverigefinnar utgör den största nationella minoriteten i Sverige och dagen ska synliggöra den sverigefinska minoritetens historia, språk och kultur som en del av det svenska kulturarvet. Att vara sverigefinne är, precis som ordet säger, att vara en del av två kulturer och två språk.
flagga

Sverige och Finland var ett och samma rike i över 600 år och har ett historiskt band till varandra. Sverigefinnar är benämning på i Sverige bosatta finskspråkiga personer. Omkring en halv miljon sverigefinnar utgör en av fem nationella minoriteter i Sverige. Sedan 2011 firas sverigefinnarnas dag den 24 februari, som var folklivsforskaren Carl Axel Gottlunds födelsedag. Han levde 1796–1875 och var finländsk folklorist och författare.  


Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Sedan 1999 utgör sverigefinnarna, tillsammans med samer, judar, romer och tornedalingar Sveriges fem erkända nationella minoriteter (regleras i lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk 2009:724). Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet. Att stärka skyddet för de nationella minoriteterna är en del av Sveriges arbete med att värna om de mänskliga rättigheterna. Läs mer på minoritet.se.

Nationella minoriteter i Västra Götalands län
Med benämningen sverigefinnar understryks den dubbla språkliga och kulturella tillhörigheten, något som den svenska minoritetspolitiken lyfter fram som särskilt angeläget att skydda och främja. Länsstyrelserna har tillsammans med andra statliga myndigheter, kommuner samt region i uppdrag att genomföra regeringens minoritetspolitik. Länsstyrelsen i Västra Götaland deltar exempelvis i en samrådsgrupp där de fem nationella minoriteterna ingår. Samrådsgruppen leds av Västra Götalandsregionen.

Länsstyrelsen sida om nationella minoriteter.

Genom att Länsstyrelsen dessutom sedan 1 februari 2015 ingår i förvaltningsområdet för finskan kommer enskilda personer även framöver ha en lagstadgad rätt att kommunicera (muntligt och skriftligt) på finska om så önskas.

Läs mer om förvaltningsområden här.

Runt om i Västra Götalands län uppmärksammas dagen bland annat genom följande evenemang:

Borås:
Borås konstmuseum
Museet firar Sverigefinnarnas dag med guidad visning på finska. Visningen tar ca 30 minuter. Plats: Borås Konstmuseum, 24 februari kl. 14.00.

Konsert med Månskensorkestern på Sagateatern
Vi firar sverigefinnarnas dag traditionsenligt med en konsert i Sveriges Helsingfors, alltså Borås. Och i helgen fortsätter firandet. Välkomna! Sagateatern, 24 februari kl. 19 (fri entré).

Göteborg:
En stadsvandring med buss om det sverigefinska Göteborgs historia ordnas av Göteborgs Stadsmuseum, 24 februari kl. 10.00.

På Göteborgs konstmuseum visas Tove Janssons utställning – Lusten att skapa och leva. Visningar på finska den 24 februari kl. 11.50 & 16.15.

Samtal med Nanna Huolman, en av författarna i Finnjävlar-antologin, Göteborgs stadsbibliotek kl. 18.00. I boken Finnjävlar berättar ett 15-tal sverigefinnar om klass och klassresor, diskriminering och motstånd.

Uddevalla
Filmen Kid Svensk med finskt & svenskt tal (+ svensk text) visas på Filmis på Bohusläns Museum. Hämta din gratisbiljett på museets reception! 24 februari, kl.14:00 - 15:30.

Trollhättan
Trollhättan firar Sverigefinska veckan - Finland 100 år "tillsammans". Bland annat genom författarsamtal: "Antti Tuuri", Biblioteket Folkets Hus, 25 februari kl. 14.00 (Obs: samtalet sker på finska).