Nu är Stora Les branter ett naturreservat

Länsstyrelsen har fattat beslut om ett nytt naturreservat, Stora Les branter, i nordvästra Dalsland. Det är en mycket dramatisk strand vid sprickdalssjön. Reservatet bjuder både på magnifika naturupplevelser och sällsynta arter som kantlök, norskoxel och hornsimpa.
Utsikt över sjön.

​Stora Le är Sveriges till volymen elfte största sjö. Det djupa och kalla vattnet är en perfekt miljö för hornsimpan, som är Dalslands landskapsfisk.

Naturreservatet Stora Les branter är drygt 700 hektar stort. De bitvis oerhört branta stränderna gör det däremot svårt att nå sjön från land. Vi hoppas kunna bygga en vandringsled, men idag är reservatet lättast att nå via båt.

 - Det är härligt att glida fram i kajaken under de branta klippstupen, säger naturvårdshandläggare Lennart Olsson.

 - Det finns redan en tilläggsplats för båtar i området. Vi kommer också att bygga en lägerplats för kanotister.

I reservatet ingår en del odlingsmark. Marker som ägarna nu sköter ideellt. Dessa miljöer ska restaureras ytterligare. Kantlöken, som har nästan hela sin svenska förekomst runt Stora Le, ska snart kunna sprida sig över mer öppen mark. Vi kommer också att utveckla de lövrika skogarna i området. Det betyder att vi kommer att ta bort en del gran.

 - Det är mycket glädjande att vi har lyckats skapa ett så stort sammanhängande reservat och att en så stor del av området säkrats genom markägarinitiativ, avslutar Lennart Olsson.


Utsikt över sjön. Stora Les branter. Nytt naturreservat i Dalsland. 

Utsikt över sjön. Stora Les branter. Nytt naturreservat i Dalsland.Utsikt över sjön. Stora Les branter. Nytt naturreservat i Dalsland.

Blommande kantlökBlommande kantlök

Foton: Lennart Olsson


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21