Stöd till kommuner för att utveckla webbverktyg för klimatanpassning

Länsstyrelsen bjuder in till möte om SMHI:s utlysning om testkommuner för utveckling av ett webbaserat verktyg för klimatanpassning.

SMHI utvecklar ett stöd till kommunerna i form av ett webbaserat verktyg för integrering av klimatanpassningsarbete i kommunala planerings- och verksamhetsprocesser. SMHI söker nu ett antal kommuner för att medverka i projektet och testa verktyget.

Små och medelstora kommuner eller grupper av kommuner kan söka upp till 400 000 kr vardera under 2017 för att:

  • hjälpa SMHI att användarsäkra en webbaserad vägledning
  • arbeta i kommunen med de steg som tas upp i vägledningen

Tisdagen den 24 januari bjuder Länsstyrelsen in intresserade kommuner till ett möte för en eventuell ansökan. Under mötet ges möjlighet till att få mer information om stödet, få kontakt med andra kommuner och skriva utkast till ansökan.

Anmälan och frågor

Om du har frågor eller vill anmäla dig (senast den 20/1) kontakta:

Lars Westholm
Funktionen för regional planering
010-224 43 32
lars.westholm@lansstyrelsen.se

Anna Georgieva Lagell
Enheten för samhällsskydd och beredskap
010-224 45 05
anna.georgieva.lagell@lansstyrelsen.se 

Mer information om utlysningen, tillsammans med ansökningsblankett, finns på SMHI:s webbplats