Fyra röster från dialogdagen om framtida havsplan för Västerhavet

Den 2 februari bjöd länsstyrelserna i Västra Götaland, Halland och Skåne in till en dialogdag om det tidiga utkastet till framtida havsplan för Västerhavet. Målgrupp var tjänstemän och politiker inom plan, miljö och näringsliv på kommuner och regionala organ. Under en paus passade vi på att ställa frågan ”Vad tar du med dig från dagen?” till några av deltagarna.

Här kan du läsa mer om dialogdagen.

Cecilia Engström

Länsarkitekt och chef för samhällsbyggnadsenheten, Länsstyrelsen i Hallands län

Dagen har gett en bra grund för fortsatt dialog. Nästa steg blir att vi samlar kommunerna i Hallands län och fördjupar diskussionen på vår nivå. Kanske kan den här processen också bidra till närmare samverkan mellan kommunerna i kust- och havsplaneringsfrågor? Där ser jag att KOMPIS-bidraget kan göra nytta.

Dag Hultefors

Regionråd och ordförande i Regionstyrelsens Tillväxtutskott, Region Halland

Under dagen har jag börjat inse att den statliga havsplanen kan komma att underlätta planeringsförutsättningarna för den som vill bedriva verksamhet till havs. Med tydligare förutsättningar slipper man lägga tid och kraft på att börja från noll när man ska undersöka var det är möjligt att etablera sig.

Samtidigt ser jag en farhåga i att planeringsverktyget kan bli för trubbigt. Det är stora och övergripande drag i kartan och risken är att man utesluter viss verksamhet som skulle kunna fungera väl, om man tittar på frågan på en mer detaljerad nivå. Det är viktigt att det finns en viss flexibilitet i planen – att man kan möta förändringar i form av ny kunskap och utveckling.

Olof Jönsson och Sandra Olsson

Planarkitekter, Tanums kommun

Det har varit väldigt positivt att få diskutera de här frågorna tillsammans med så många andra aktörer. Den breda representationen som finns i rummet gör att vi även kommer in på andra frågor än fysisk planering, till exempel näringslivs- och investeringsperspektivet.

Dagen har väckt frågor inför vår kommande samrådsprocess om blå ÖP. Finns det något som HaV har tänkt på som vi inte har tittat på i vår process. Hur påverkar havsplanen vår översiktsplan? Fiskereglering är till exempel en het fråga hos oss.

Det gäller att vi kan jämka ihop våra planer och att vi, om vi ser intressekonflikter, kan fokusera på att försöka lösa dessa. Vi ser också att vi har gemensamma frågor där vi kan trycka på från våra respektive håll. Vi behöver prata med varandra, för det finns inga gränser i havet.

 

Vid frågor om dialogdagen: Kontakta Ingela Isaksson, samordnare för havsplanområde Västerhavet, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, telefon 010-224 48 71.


Foto: Misak Nalbandian