Starka önskemål om alkoholfria tonårsaktiviteter under Valborg

Åtta av tio tonårsföräldrar i länet tror att det är vanligt att ungdomar dricker alkohol under Valborgsmässoafton. Drygt hälften är oroliga för att alkoholen ska leda till att deras tonårsbarn ska råka illa ut.
Det visar en ny undersökning genomförd av IQ, som är ett fristående dotterbolag till Systembolaget.

- Valborg är en riskhelg då många ungdomar kommer i kontakt med alkohol. Att prata med sitt barn om alkohol är att visa att man bryr sig, säger Ulrika Ankargren, länssamordnare i Västra Götaland.

I undersökningen framkommer även att två av tre tillfrågade föräldrar i Västra Götaland önskar att fler alkoholfria aktiviteter för tonåringar under Valborgsmässoafton.

- Det är viktigt att det arrangeras alkoholfria aktiviteter för unga och vi kan också se i undersökningen att många föräldrar håller med om detta. Sådana aktiviteter kan bidra till att minska alkoholkonsumtionen och senarelägga debuten, säger Juan-Pablo Roa, som är verkställande direktör på IQ.

I Västra Götaland samverkar sedan flera år Länsstyrelsen, Polisen, kommunerna, Länsnykterhetsförbundet, Systembolaget och Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning för att motverka langning till minderåriga. I år får vi även stöd i arbetet av IQ.

Inför Valborgsmässoafton får alla vårdnadshavare i länet, vars barn fyller 14 år under 2017, IQs bok Tonårsparlören hemskickad till sig. Tonårsparlören ska underlätta samtal om alkohol mellan föräldrar och tonåringar och innehåller bland annat kapitel som "Hur pratar man om alkohol?", "Bjuda hemma?", "Köpa ut?", "Sociala medier" och "Festivaler".

Årets version finns att läsa på www.tonårsparlören.se. Parlören finns även på engelska och som ljudbok.

Undersökningen genomfördes av Norstat, 22.3 - 10.4 2017. Den riktade sig till 2 927 föräldrar med barn mellan 13-17 år. I Västra Götalands län svarade 221 föräldrar på webbenkäten. Se bifogat faktablad för ytterligare resultat från undersökningen.


 Kontakta oss

​Kontaktperson:
Ulrika Ankargren
Länssamordnare
Länsstyrelsen i Västra Götaland
010-224 45 35
ulrika.ankargren@lansstyrelsen.se

Juan-Pablo Roa
Verkställande direktör
IQ
0709-79 58 55
juan-pablo@iq.se 

Pressansvarig:
Jan Mogol
010-224 45 52
0705-60 71 21
jan.mogol@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland