Slutrapportera älgjakten

Nu närmar sig älgjaktsäsongen sitt slut och det är hög tid att slutrapportera årets jakt.

​Slutrapporteringen gör du på www.algdata.se senast den 14 mars 2017. Som tilldelningsbeslutet 2016-09-06 gör gällande, riskerar de licensområden som inte har slutrapporterat älgjakten senast 14 mars att inte få någon älgtilldelning kommande jaktsäsong. Länsstyrelsens handläggare hjälper gärna till om ditt område har problem med att anmäla fällda älgar eller att göra slutrapportering.

Revidering av älgförvaltnings- och älgskötselplaner

Om ni ska förnya er älgförvaltningsplan eller älgskötselplan alternativt ser ett behov av revidering av er gällande plan är det viktigt att ni gör det enligt utsatt tid. För att Länsstyrelsen ska hinna fastställa alla planer i god tid inför älgjakten 2017/2018 gäller följande:

- Älgförvaltningsplanerna ska lämnas till Länsstyrelsen senast den 1 april.

- Älgskötselplaner ska lämnas till förvaltningsgrupperna senast den 15 april.

- Förvaltningsgruppen ska lämna vidare granskade älgskötselplaner till Länsstyrelsen senast 15 maj. 

Vid framtagandet av planerna ska ni använda kalkylverktyget Älgfrode, för att beräkna en lämplig avskjutning som ligger i linje med älgförvaltningsplanens målsättning. Älgfrode hämtas via www.naturforvaltning.se