Skyddsjakt på lodjur

Länsstyrelsen har idag fattat beslut om skyddsjakt efter ett lodjur i del av Falköpings och Ulricehamns kommuner. Orsaken till beslutet är att det varit upprepade angrepp av lodjur på får. Beslutet gäller från och med den 27 oktober till den 20 november.

Sedan den 15 februari 2017 har fyra lodjursangrepp inträffat i Mullsjö kommun i Jönköpings län, där det senaste angreppet upptäcktes den 26 oktober och besiktigades idag på förmiddagen. I Västra Götalands län har ytterligare tre angrepp inträffat mellan den 26 maj och den 17 augusti. Angreppen har inträffat inom ett begränsat område och alla angrepp har besiktigats av Länsstyrelsen och konstaterats vara orsakade av lodjur. Sammanlagt har 22 får dödats eller tvingats avlivas på grund av angreppen.

Vid prövning av skyddsjakt gör Länsstyrelsen en samlad bedömning i varje enskilt fall utifrån eventuella skadors och olägenheters omfattning och under hur lång tidsperiod dessa har skett. Länsstyrelsen i Jönköpings och Västra Götalands län gör bedömningen att angreppen som inträffat i området under en förhållandevis kort tid, utförts av ett lodjur som är mer benäget att angripa tamdjur än vad som normalt kan förväntas. Länsstyrelserna anser att angreppen sannolikt kommer att fortsätta och att det inte finns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt för att minska risken för fortsatt upprepade angrepp i området. Endast särskilt utsedda jägare får delta i skyddsjakten.

Läs mer i beslutet

Karta över jaktområdet