Ardalan Shekarabi på besök i Västra Götaland

Civilministern Ardalan Shekarabi besökte igår Västra Götaland i syfte att träffa några av länets kommuner, lärosäten och Länsstyrelsen.
Fotografi: Civilministern Ardalan Shekarabi & Länsöverdirektör Lisbeth Schultze

På förmiddagen träffade civilministern företrädare för kommunerna i Göteborgsregionen samt Sjuhärads kommunalförbund för att diskutera aktuella frågor. Lunchen ägnades åt ett möte med företrädare för universitet och högskolor.

På eftermiddag träffade civilministern länsledningen och höll även ett anförande i Länsstyrelsens hörsal i Göteborg. Han pratade bland annat om förmågan och kompetensen inom den offentliga förvaltningen. Den digitala utvecklingen släpar emellertid och vi ligger långt efter länder som till exempel Danmark och Estland, menade han.
- Utvecklingstakten för digitalisering inom offentlig sektor måste öka, konstaterade Shekarabi.

Återkommer om två veckor

Om två veckor återkommer Ardalan Shekarabi till Västra Götaland. Då träffar han först företrädare för kommunerna i Skaraborgsområdet. Därefter fortsätter han till Vänersborg och träffar Fyrbodals kommuner och för att djupare sätta sig in i länsstyrelsernas IT-verksamhet. Tillförordnad landshövding Lisbeth Schultze är värd under dagen.

Fotografi: Ardalan Shekarabi 

Foto: Misak Nalbandian