Sex nya miljoner till lokal naturvård i länet

Fladdermöss, öringar och vandrare. Där har du tre gäng som kan se fram emot årets satsning på lokala naturvårdsprojekt (LONA). Länsstyrelsen i Västra Götaland har nu beviljat sex nya miljoner i LONA-bidrag. Bidragen delas ut till ett 30-tal olika projekt i 15 av länets kommuner.
Gamla skyddsvärda träd kommer att inventeras i Ale och Lidköping. Foto: Anders Stagen

En stor del av årets pengar går till att rusta upp vandringsleder, restaurera igenväxande kustområden och olika typer av inventeringar. Men också till att riva vandringshinder för havsöring och ål, anlägga torrängar på en golfbana och Sveriges största insektshotell. Ytterligare några projekt kan tillkomma innan sommaren.

  • Det är verkligen en stor bredd på projekten i år, konstaterar Jennie Niesel, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Totalt pågår nu ett 100-tal projekt runt om i länet inom den lokala naturvårdssatsningen LONA. Och pengarna gör sannerligen nytta.

  • LONA har gett oss en rejäl skjuts i det lokala naturvårdsarbetet, säger exempelvis Renée Olsåker på Dalslands miljö- och energikontor.

Naturvårdsverkets nya rapport "Tio års erfarenheter med LONA – lokala naturvårdssatsningen" visar att åtta av tio kommuner anser att LONA i hög utsträckning bidrar till naturvårdsarbetet. I mindre kommuner kan LONA-bidragen vara helt avgörande för satsningar på lokalt naturvårds- och friluftsarbete. 

Du hittar samtliga nya projekt i bifogat dokument (142 kb).


 Kontakta oss

Kontaktperson:
Anders Bergström
Naturvårdshandläggare
010-224 56 55
0708-52 16 76
anders.w.bergstrom@lansstyrelsen.se

Pressansvarig:
Jan Mogol
010-224 45 52
0705-60 71 21
jan.mogol@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland