Nu ser vi på totalförsvaret med samma ögon

Länsstyrelsen, Försvarsmakten och andra aktörer arbetar med att forma det nya totalförsvaret sedan några år. Nu har Militärregion Väst och de fyra länsstyrelser som ingår i regionen: Halland, Västra Götaland, Värmland och Örebro, tagit fram en gemensam regional grundsyn för totalförsvaret 2017-2020.

–Den regionala grundsynen blir en viktig plattform för vårt fortsatta arbete med totalförsvarsplanering, säger tf landshövding Lisbeth Schultze.
​–Den regionala grundsynen behandlar övergripande och principiella frågor som är gemensamma för helheten mellan Militärregion Väst och de fyra länen, säger Bengt Alexandersson, chef för Militärregion Väst.

Det handlar om förberedelser för höjd beredskap och krig, med särskild inriktning på ledning och samordning. Ökad kunskap i totalförsvarsfrågor och gemensamma övningar tas också upp. Dokumentet är en anpassning av den nationella grundsynen som Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tog fram förra året.

Aktörerna på lokal, regional och nationell nivå arbetar med att successivt stärka totalförsvaret under de närmaste åren. Den stora totalförsvarsövningen i Sverige år 2020 blir en milstolpe i det långsiktiga arbetet.

Läs mer

Totalförsvaret i Halland, Värmland, Västra Götaland, Örebro län och Militärregion Väst - Högre regional grundsyn 2017-2020.