Sanering ger nya bostäder i Nol

Länsstyrelsen i Västra Götaland län får 59,5 miljoner kronor för att sanera förorenad mark i Nol, Ale. Området, som på 1960-talet fylldes ut med förorenade massor innehållande bly, kommer att rymma 50 nya lägenheter och en förskola.
Regeringen har avsatt 200 miljoner kronor årligen under de kommande åren för att kommuner ska kunna sanera mark och bygga bostäder. Av den summan har Naturvårdsverket hittills betalat ut 157 miljoner kronor till sex projekt. Tillsammans beräknas saneringsprojekten ge över 600 nya bostäder i hela landet.

- Det finns ett stort behov av fler bostäder, och det finns många förorenade områden. Genom saneringsstödet kan vi bidra till att fler bostäder byggs och att värdefulla naturområden kan skyddas och användas för friluftsliv, säger Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket.

För ytterligare information, kontakta:

Ulrika Samuelsson
Miljöskyddsavdelningen
010-224 54 35
073-660 54 66
ulrika.samuelsson@lansstyrelsen.se