Samordnad restaurangtillsyn genomförd i Bohuslän

Under helgen har samordnad tillsyn enligt alkohollagen ägt rum på ett femtiotal restauranger i fyra kommuner i Bohuslän. Vi fann olaglig öltillverkning, problem med nödutgångar samt flera fall av brister i kassahanteringen.

Representanter från Länsstyrelsen, Skatteverket, Polismyndigheten, Arbetsmiljöverket, räddningstjänst, miljöförvaltning samt alkoholhandläggare deltog i en eller flera kommuner. Fyra kommuner besöktes: Lysekil, Sotenäs, Tanum och Strömstad. 

Länsstyrelsen och kommunen kunde konstatera att vid två serveringsställen bryggdes öl utan tillstånd. På ett av ställena såldes även ölen i restaurangen.

- Om man vill brygga sin egen öl i näringsverksamhet ska man ha godkänts av Skatteverket, säger Lars Andersson på Länsstyrelsen.

- Att tillverka alkohol utan rätt till det är ett allvarligt brott.

Vid tillsynen noterades också att ett flertal restauraranger hade ett bristfälligt matbud, att serveringsansvarig person saknades samt att alkoholdrycker rabatterades. Positivt var att ingen servering till underårig eller överservering konstaterades.

Skatteverket kontrollerade restaurangernas kassaregister och personalliggare. Bland annat konstaterades att försäljning inte registreras, brister med växelkassor samt att personal inte var inskriven i personalliggaren.  

Räddningstjänsten hade ett flertal anmärkningar gällande nödutgångar. Arbetsmiljöverket kontrollerade att personalens arbetsmiljö är säker. Särskilt viktigt då många restauranger tar in ung personal under den korta sommarsäsongen.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88