Sällsynta plantor flyttar till Falköping

På måndag (8 maj) åker personal från Göteborgs botaniska trädgård till Varholmens naturreservat, i Falköpings kommun. Med sig har de 50 plantor av det oerhört sällsynta fjädergräset. Vi hoppas och tror att plantorna ska trivas i sitt nya hem vid vackra Varholmen.
Vybild över Varholmens naturreservat

Fjädergräs är mycket ovanligt i Sverige. Det växer faktiskt bara på tre platser - samtliga i Västra Götalands län. Ett utsatt läge, med andra ord.

Fjädergräset är en av sex hotade växter som Göteborgs botaniska trädgård och Länsstyrelsen i Västra Götaland försöker ge hjälp på traven i det vilda. Det betyder rent praktiskt att fjädergräsfrön successivt förvandlats till nya plantor under Göteborgs botaniska trädgårds ömma vårdnad. Nu är det dags för plantorna att flytta ut, till Varholmens naturreservat.

- En populationsförstärkning med utplantering är ett viktigt led i arbetet med det nationella åtgärdsprogrammet för hotade arter. Vi ska göra vårt bästa för att plantorna ska trivas, säger Karin Hante, biolog på Länsstyrelsen.  

Fakta

Ungefär fem procent av våra djur, växter och svampar är så hotade att de riskerar att dö ut i Sverige. Nu krävs särskilda insatser för att vända den negativa trenden. Därför har Naturvårdsverket tagit fram så kallade åtgärdsprogram för vissa hotade arter.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har ett särskilt ansvar för de hotade växterna fjädergräs, martorn, mosippa, drakblomma, ostronört, stor ögontröst och vityxne.