Romernas nationaldag, 8 april

Lördag den 8 april är det romernas internationella nationaldag. Dagen firas på olika håll i Sverige, liksom i ett fyrtiotal andra länder. Länsstyrelsen hissar den romska flaggan på våra kontor i Göteborg, Vänersborg och Mariestad.

​Uppskattningsvis uppgår antalet romer i Sverige till cirka 50 000. Romers levnadsvillkor i dag är ofta mycket sämre än för befolkningen i övrigt. Diskriminering och utanförskap är fortfarande en verklighet för många romer, trots statliga och kommunala insatser sedan 1960-talet.

Romsk inkludering

Regeringen har beslutat om en långsiktig strategi för romsk inkludering som gäller till och med 2032.

Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för att följa och samordna arbetet. Det övergripande målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom.  

För att påskynda utvecklingsarbetet för romsk inkludering gör regeringen en särskild satsning i flera kommuner, bland annat i Göteborg och Borås.

Firande i Västra Götaland

I Göteborg startar firandet 8 april på Stadsbiblioteket, trappscenen kl. 12.00. Det inleds med utdelning av romska barnböcker följt av romsk sagostund. Därefter följer ett högtidstal av Singoalla Millon, Silvia Mutto från Trajosko Drom, Mariya Voyvodova (S), Kulturnämndens ordförande Eva Rice (M), ledamot i Kulturnämnden. Dessutom visas delar av utställningen "Vi är Romer" i utställningshallen som en inledning till Romska veckan. Läs mer om firandet i Göteborg.

Vi är romer visas på Stadsbiblioteket i Göteborg mellan 1 april och 27 april. Speciell fokus läggs på romernas historia i Sverige under de senaste hundra åren.

I Borås bjuder Borås Stad och Romani Kulturförening in politiker och allmänheten för firandet av romernas nationaldag den 8 april.  Ett välfyllt program där du bland annat får höra om arbetet med romsk inkludering och vad det innebär att tillhöra en nationell minoritet.

Romernas internationella dag firas till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971. Då samlades representanter från flera länder för att tillsammans diskutera romernas framtid.

Läs mer

Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk

Nationella minoriteter

 

 

 

 


Den romska flaggan i blått, grön och rött
Den romska flaggan hissas
på lördag den 8 april.