Premiär för Forum för tidiga insatser 2017

Den 26 oktober hölls det första Forumet för tidiga insatser. Dagen var lyckad och banar väg för fler forum på samma tema.

​Över hundra deltagare från föreningar, kommuner och organisationer som arbetar med verksamhet för asylsökande kom till Folkets hus på torsdagen den 26 oktober. Temat var tidiga insatser för asylsökande. Insatserna syftar till att påskynda etableringen och bidra till en meningsfull väntan under asylprocessen. En viktig del av dagen var att föreningarna och organisationerna fick tillfälle att träffa varandra och dela erfarenheter.

​Några exempel på insatser

Länsstyrelsens mångfaldsdirektör Talieh Ashjari hälsade välkommen och Petra Héd och Love Lundin, som jobbar med tidiga insatser på Länsstyrelsen, berättade om Länsstyrelsens arbete med tidiga insatser. Hittills har 21,2 miljoner kronor i statsbidrag fördelats i länet för att öka kunskaper i det svenska språket, främja hälsan och förenkla etableringen på arbetsmarknaden och i samhället.

Exempel på insatser presenterades på scenen, bland annat Studiefrämjandet tillsammans med Röda Korsets projekt Alla kan cykla!, NordSyds boende i Grästorp för ensamkommande ungdomar som blivit uppskrivna i ålder och Swesoms digitala verksamhet 3T. På eftermiddagen hölls seminarier om fysisk och psykisk hälsa för asylsökande, Jobskills, webbportalen Information Sverige samt om Restads-konceptet på asylboendet Restad Gård i Vänersborg.