Oroväckande fynd av främmande krabba

Skolelever i Bohuslän har under en tid hjälpt forskare och myndigheter i jakten på främmande arter i svenska vatten. Deras flitiga letande resulterade i ett oroväckande fynd, en blåskrabba. Möjligen har blåskrabban för första gången förökat sig i svenska vatten. Det är i så fall ingen välkommen nyhet.
Blåskrabba

Blåskrabban kommer ursprungligen från kusterna i Japan, Korea och Kina. Den hör alltså inte hemma i våra vatten, men har lyckats hittat hit. Kanske med båt. Blåskrabban har stor aptit, förökar sig snabbt och riskerar att konkurrera ut inhemska, bottenlevande arter.

Det har hittats blåskrabbor förr i svenska vatten, men då endast vuxna individer. Det har därför varit oklart om arten kan föröka sig och etablera sig i våra vatten. Skolelevernas fynd i Stenungsund visade sig vara en ung blåskrabba.

Nu befaras att den lilla krabban kan vara född i svenska vatten.

  • Ja, den är mindre än tidigare individer och det har varit en mild vinter. Det kan innebära att blåskrabbor nu lyckats föröka sig i Sverige, säger Matz Berggren, forskare på Lovéncentret i Fiskebäckskil.

Men det är inte säkert. Krabban kan också ha förts hit som larv med barlastvatten eller med strömmar från Nordeuropas atlantkust där den lyckats etablera sig.

  • Fyndet visar på hur viktigt det är att allmänheten, gärna barn som fiskar krabbor nu i sommar, hör av sig om ovanliga fynd, fortsätter Matz Berggren.

Rapportera gärna dina fynd på Havs och Vattenmyndighetens rapporteringssida Rappen.

Nya lagar om barlastvatten

Många marina arter sprids till nya områden med fartygs barlastvatten. Därför ändras nu lagstiftningen för internationell sjöfart. Den så kallade barlastvattenkonventionen träder i kraft den 8 september 2017.   

Vad kan du göra?

Du kan, som privatperson, göra mycket för att hindra spridningen av främmande arter. Till exempel låta fritidsbåt och fiskeredskap torka ordentligt innan du använder grejerna på en ny plats. Och du ska givetvis aldrig släppa ut djur eller växter som du haft i akvarium eller trädgårdsdamm. 

Om skolprojektet

Närmare fyrtio lärare och tusen elever från elva skolor i Orust, Stenungsund och Kungälv har deltagit i projektet. Under Västerhavsveckan, 5-13 augusti, ska eleverna sprida sina nyvunna kunskaper vidare genom att presentera arbetet i Nordstan i Göteborg. Initiativtagare är Havets Framtidsverkstad och Länsstyrelsen. Projektledare är sammanslutningen 8-fjordar. Stenungsunds kommun är projektägare. Övriga samarbetspartners är Göteborgs universitet, Chalmers Lindholmen, Göteborgs marinbiologiska laboratorium och Sportfiskarna.