Oljeklumpar i Lysekil och Tanum

På morgonen idag meddelar Kustbevakningen att oljeklumpar drivit i land i några vikar från Lysekil upp till Tanum. Allmänheten har observerat och meddelat Kustbevakningen att man har sett olja på Valö (Tanum), Trälebergskile (Lysekil) och Haby (Sotenäs).

Fortsätt gärna att meddela olja till oljebilder@kustbevakninge.se. Vad som händer med oljan framöver är beroende på väder och vind, ändras väderförhållandena så ändras förutsättningarna.

Kustbevakningen har tagit upp relativt stora mängder olja, cirka 7000 liter men de poängterar att oavsett hur noga saneringsarbete som sker till sjöss så kommer det alltid bli olja som når land. Det är helt enkelt inte möjligt att göra ett fullkomligt upptag ute till havs.

Man meddelar dock att det är små mängder som nått land, mest knytnävsstora klumpar och literstora pölar. Saneringsarbetet fortsätter så länge som det behövs. Länsstyrelsen samverkar med inblandade aktörer och följer läget löpande.

www.kustbevakningen.se kan du följa händelseförloppet.