Ökning av planerade djurskyddskontroller

Under 2016 nådde landets länsstyrelser för första gången målet att genomföra lika många planerade djurskyddskontroller som anmälningskontroller. Det visar Jordbruksverkets sammanställning av djurskyddskontrollerna under 2016.

– Det är väldigt glädjande att vi har nått den här balansen. Länsstyrelsernas djurskyddsenheter har jobbat hårt för att prioritera de planerade kontrollerna i enlighet med den styrning vi har, säger Jenny Larsson, enhetschef i Gävleborg och ordförande för länsstyrelsernas chefsnätverk för djurskydds- och veterinära frågor.

Färre kontroller under 2016

Jordbruksverkets årssammanställning visar att det gjordes 10 899 djurskyddskontroller under 2016. En minskning med omkring 1 000 kontroller.

- ­Jag ser flera anledningar till detta. Den främsta är sannolikt att anslagen till länsstyrelsernas djurskyddsarbete minskade inför 2016. Detta justerades i vårpropositionen, men innebar att många länsstyrelser hade mindre personalresurser under delar av året, säger Jenny Larsson.

Tar mycket av inspektörernas tid

Anmälningsärenden tar fortfarande mycket resurser i anspråk. Under 2016 kom nästan 13 000 anmälningsärenden in till länsstyrelserna. Närmare hälften (45 procent) av kontrollerna som följde var utan anmärkning.

- Här behöver vi jobba ytterligare för att effektivisera handläggningen av anmälningsärenden. Många av de ärendena är mycket viktiga ur djurskyddssynpunkt, medan andra tar våra resurser i anspråk i onödan. Under föregående år utvecklade vi en länsstyrelsegemensam rutin för handläggning och prioritering av anmälningsärenden och vi kommer även framöver att fortsätta vårt arbete för att styra våra resurser rätt, säger Jenny Larsson.

Lär av varandras goda exempel

Jordbruksverket konstaterar att det är stora skillnader mellan de olika länsstyrelsernas resursåtgång och måluppfyllelse. Det finns exempel på län som utmärker sig med mycket goda siffror och effektivt användande av sina resurser. Länsstyrelserna och Jordbruksverket samarbetar med varandra om utvecklingen av djurskyddskontrollen på många sätt, bland annat genom rådet för djurskyddskontroll. Sedan två år tillbaka anordnas även årligen en effektivitetskonferens vars syfte är att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och att lära av varandras goda exempel.

- Vi bedömer att erfarenhetsutbyte av goda exempel är en viktig framgångsfaktor för att utveckla och likrikta kontrollverksamheten. Länsstyrelserna och Jordbruksverket kommer tillsammans att fortsätta arbetet med att på olika sätt utveckla djurskyddskontrollen med målsättningen om att uppnå en kontrollverksamhet som når regeringens ambition om en god, effektiv och likvärdig djurskyddskontroll, säger Jenny Larsson.


Här kan du ta del av Jordbruksverkets sammanställning av djurskyddskontroller under 2016


Här kan du ta del av Jordbruksverkets pressmeddelande