Nya rekommendationer för laddinfrastruktur

Imorgon, onsdagen den 8/11, presenterar Länsstyrelsen en ny rapport med tydliga rekommendationer kring standarder och placering av laddplatser för elfordon i hela Västra Götalands län.

​Denna vecka träffas världens länder på FN:s stora klimatmöte i Bonn. Om målen i Parisavtalet ska nås krävs stora omställningar i samhället. En viktig pusselbit utöver minskade transporter är en övergång till fossilsnåla fordon, inte minst elfordon. Detta kräver dock en väl fungerande infrastruktur för laddning.

- Det finns fortfarande luckor i laddinfrastrukturen utefter det större vägnätet i länet. Vid uppförande av nya laddplatser för såväl snabbladdning som destinationsladdning är det viktigt att redan från början planera för större laddeffekt och fler laddpunkter på samma plats, säger elbilsexperten och rapportförfattaren Gordon Strömfelt.

- För att snabbt minska utsläppen behöver laddinfrastrukturen nu byggas klart för att göra det möjligt för både individ och samhälle att snabbt gå över till elfordon. Att satsa  på laddinfrastruktur för elfordon innebär också stora möjligheter för aktörer i Västra Götaland, inte minst turistnäringen, säger Camilla Funke, projektledare på Länsstyrelsen.

Rapporten presenteras på en frukostträff mellan kl. 8 och 9 på Länsstyrelsen, Södra Hamngatan 3, Göteborg. Media är välkomna att närvara. Presentationen går även att följa via Länsstyrelsens webb.

Hela morgondagens program, med länk till webbsändningen.


 Pressansvarig:

​Jan Mogol
010-224 45 52
jan.mogol@lansstyrelsen.se