Nya regler mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Länsstyrelserna har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd som ska förhindra att företag utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Pengar på tvättlina

Föreskrifterna kompletterar och förtydligar de krav som ställs i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) som trädde i kraft den 1 augusti 2017.

–Reglerna innebär utökade skyldigheter för verksamhetsutövare som står under länsstyrelsernas tillsyn. Bland annat ställs krav på utvärdering och uppdatering av riskbedömning och rutiner samt olika åtgärder för kundkännedom. Dessutom inför länsstyrelserna krav på att alla verksamhetsutövare, oavsett storlek och art, ska ha en person som ansvarar för att reglerna följs, säger länsjurist Catrine Nylén på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Föreskrifterna gäller för samtliga verksamhetsutövare som står under länsstyrelsernas tillsyn, vilket idag är cirka 11 000 företag i hela landet. Länsstyrelserna i Västra Götalands, Stockholms och Skåne län har gemensamt arbetat fram föreskrifterna som träder i kraft den 1 januari 2018.

De nya föreskrifterna gäller för exempelvis redovisningskonsulter, skatterådgivare, bolagsförmedlare, postboxföretag och trustförvaltare. Genom den nya lagen omfattas även pantbanker och varuhandlare som betalar med eller tar emot kontanter på 5 000 euro eller mer.

Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter och allmänna råd
Föreskrifterna ska tillämpas av verksamhetsutövare i Västra Götalands, Hallands, Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs och Örebro län.

Informationsträffar under Tillsynsveckan

Länsstyrelsen Västra Götaland håller informationsträffar om de nya föreskrifterna i Göteborg den 5 december och den 7 december 2017. Välkommen att anmäla dig! Då berättar vi mer om verksamhetsutövarnas skyldigheter enligt penningtvättslagen och Länsstyrelsens tillsynsarbete.

Läs mer om Länsstyrelsens arbete mot penningtvätt