Nya fall av fågelinfluensa i landet

Nya fall av fågelinfluensa har konstaterats på höns och myskankor i två små besättningar i Ängelholm och Trosa. Med andra ord – tamfåglar ska fortfarande hållas inomhus. Det gäller även i  Västra Götaland.

Den aktuella typen av virus cirkulerar hos både vilda fåglar och fjäderfä i Europa och i Sverige, men har aldrig smittat till människa. Sedan i november har en värphönsbesättning i Skåne och två mindre hobbybesättningar på Utö respektive Muskö smittats av fågelinfluensa.

Dessutom har prover från ett 20-tal vilda fåglar på olika platser i landet visat på fågelinfluensavirus.

– Sedan tidigare gäller skyddsnivå 2 i hela landet på grund av fågelinfluensa och det innebär att alla som har fjäderfä ska hålla dem inomhus, säger Karin Åhl, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket.

Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, betonar vikten av att skydda tamfåglar från kontakt med vilda fåglar.

– På senare tid har flera hobbyhönsbesättningar drabbats av fågelinfluensa. Detta innebär lidande, sjukdom och död för drabbade fåglar vilket understryker vilken risk kontakter med vilda fåglar är. Det är därför mycket viktigt att skydda sina tamfjäderfän mot vilda fåglar, säger hon.

Läs mer om fågelinfluensan på Jordbruksverkets webbplats.