Ny penningtvättslag från och med augusti     

Riksdagen har tagit beslut om en ny penningtvättslag. Genom den nya lagen genomförs det fjärde penningtvättsdirektivet i svensk rätt. Förändringarna innebär bland annat att det riskbaserade förhållningssättet lyfts fram ytterligare och att kopplingen mellan riskbedömning och kundkännedom förstärks.

Det ställer i sin tur krav på att verksamhetsutövarna ska förstå riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i den egna verksamheten. Dessutom kommer följande att omfattas…

  • fler verksamhetsutövare
  • tröskelvärdet för yrkesmässig handel med varor (så kallade kontanthandlare) sänks från 15 000 till 5 000 euro
  • pantbankernas verksamhet i sin helhet, oavsett tröskelvärde.

De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2017.

Information om beslutet finns på riksdagens webbplats.

Mer information om de nya reglerna kommer i Länsstyrelsens nyhetsbrev som publiceras här på webbplatsen i augusti. Nyhetsbrevet skickas även digitalt till dig som angett din e-postadress i samband med registrering hos Bolagsverket eller när ditt företag besvarade Länsstyrelsernas digitala enkät.