Ny lag om e-cigaretter

Den första juli får Sverige en ny lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Lagen innebär att alla som säljer produkterna till konsument ska anmäla verksamheten till sin kommun. Försäljning får endast ske till den som fyllt 18 år.

Till anmälan ska ett egenkontrollprogram bifogas. Programmet ska bland annat upprätthålla åldersgränsen på 18 år vid köp av e-cigaretter. Det här gäller även för alla som säljer via internet.  

Reglerna gäller även för påfyllningsbehållare som innehåller nikotin. Påfyllningsvätskan är oerhört giftig. Därför är förvaringen viktig.

- Särskilt viktigt är det att hålla produkterna oåtkomliga för barn, säger tillsynshandläggaren Miia Vuolama.

- Det gäller även för den som konsumerar e-cigaretter.

Kommunen och polisen har tillsynsansvaret på försäljningsställen. Länsstyrelsen har tillsyn inom länet. Länsstyrelsen ska följa kommunernas verksamhet samt hjälpa till med information och råd. 

- Det är viktigt att kommunerna har en beredskap att ta emot anmälningar från försäljare när lagen börjar gälla den 1 juli, poängterar Miia Vuolama.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Karin Ladberg
010-224 45 64
072-705 08 16
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
0736-67 51 88