Ny handlingsplan för klimatanpassning

Du och alla andra kommer att påverkas av klimatförändringen och dess effekter. Därför har Länsstyrelsen nu tagit fram en regional handlingsplan för klimatanpassning.

​Handlingsplanen beskriver Länsstyrelsens övergripande inriktning för klimatanpassningsarbetet i länet, samt de åtgärder som Länsstyrelsen planerar att arbeta med. Den innehåller också rekommenderade åtgärder för länets kommuner. Planen gäller för åren 2018-2020.

Regional handlingsplan för klimatanpassning i Västra Götalands län 2018–2020

Bakgrund

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna arbetet på regional och lokal nivå med anpassningen till ett förändrat klimat. Länsstyrelsen har därmed en viktig roll för att initiera, stödja och följa upp klimatanpassningsarbetet i länet.

Mer om Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning.