Dags för ny ansökningsomgång i Klimatklivet

Nu öppnar en ny ansökningsomgång i Klimatklivet, med sista ansökningsdag den 31 januari.

Klimatklivet är stöd till lokala och regionala investeringar som ger minskade klimatpåverkande utsläpp. Företag, organisationer, myndigheter och föreningar kan söka medel från Klimatklivet.

Exempel på åtgärder som kan få stöd är:

 • laddstolpar för elfordon
 • tankstationer för HVO
 • energikonvertering från olja eller gas till bioenergi eller fjärrvärme
 • biogasproduktion
 • förbehandlingsanläggning för biogasproduktion
 • uppgradering till fordonsgas
 • tankstation för biogas
 • tätning av rötrestlager
 • omhändertagande av deponigas
 • mobility management
 • värmeåtervinning eller utbyggnad av cykelinfrastruktur.

Mer information om stödet

Klimatklivet bygger på klimat- och energistrategier som arbetats fram på lokal och regional nivå. Länsstyrelsen i ditt län ger råd och stöd till dig som ska ansöka till Klimatklivet. Kontakta gärna Länsstyrelsen om du har frågor.​

Mer information och hur du ansöker finns på Naturvårdsverkets webbplats

 

 

 

 


 Läs mer om Klimatklivet

Klimatklivets logotyp