Ny ansökningsomgång för Klimatklivet

Idag den 7 augusti öppnar vi återigen upp för ansökningar till Klimatklivet. Sökningsomgången pågår till 11 september 2017.

Klimatklivet fortsätter och ger företag, organisationer, myndigheter och föreningar möjligheten att söka stöd för lokala och regionala klimatinsatser. Syftet med stödet är att främja kostnadseffektiva åtgärder med hög klimatnytta. Exempel på sådana åtgärder kan vara biogasanläggningar, energikonvertering, laddningsstolpar för elfordon eller tillvaratagande av spillvärme och deponigas.

Mer pengar att söka

Under 2017 har Klimatklivet förstärkts med 500 miljoner kronor, vilket medför särskild god möjlighet att få ansökningar med stora investeringar beviljade under året. Beslut för denna ansökningsomgång, 7 aug -11 sep, väntas i november. Nästa ansökningsomgång öppnar 9 oktober. Observera att för båda omgångarna gäller de nya tilläggen i Klimatklivsförordningen som trädde i kraft 25 juli 2017.

Läs mer

Mer information om den nya förordningen hittar du på naturvårdsverkets webbplats.

Mer information om Klimatklivet och hur du söker stöd.