Nu letar vi mikroplaster i Vänern och Vättern

Nu undersöker vi halterna av mikroplaster och mikroskräp i Sveriges fyra största sjöar. Alltså Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Mikroplast är nämligen inget unikt problem för haven. Det kan finnas lika mycket, om inte mer, i våra sötvatten.

​Vi tar proverna i Vänern och Vättern under denna och nästa vecka. Resultaten beräknas vara klara under 2018.Personer som tar prov med mätintrument på en båt

- Det är första gången mikroskräp undersöks i den här omfattningen i sötvatten. Det är viktigt att kartlägga och jämföra halterna i våra mest påverkade och nyttjade sötvatten för att reda på om det är ett miljöproblem, säger Sara Peilot på Vänerns vattenvårdsförbund.

Korta fakta om mikroplast

Mikroplast är plastpartiklar som understiger fem (5) millimeter. De kan se ut som sfärer, pellets, pärlor eller fibrer. Vi letar i den här undersökningen efter partiklar i storleksintervallet 0,05 - 5 milli-meter. Plasten kan exempelvis komma från exempelvis kosmetika, rengöringsprodukter, däck och plastflaskor.

Vänerns vattenvårdsförbund och Vätternvårdsförbundet

Vänerns vattenvårdsförbund och Vätternvårdsförbundet är två ideella organisationer som bedriver miljöövervakning i Vänern respektive Vättern. Förbunden är även ett forum för information om miljötillståndet i respektive sjö och ett organ för samverkan kring vattenvårdande åtgärder.

Medlemmarna i respektive förbund utgörs av nationella myndigheter, kommuner och länsstyrelser, större företag, branschorganisationer och ideella organisationer runt sjöarna.

Läs mer: www.vanern.se och www.vattern.org

 


 Kontaktpersoner


Vänerns vattenvårdsförbund
Sara Peilot
010-224 52 05
sara.peilot@lansstyrelsen.se
 
Vätternvårdsförbundet
Måns Lindell
010-223 64 08
mans.lindell@lansstyrelsen.se

Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21