Nätverk för energieffektivisering träffas över länsgränserna

Den 5 oktober samlas företag från Västra Götaland, Värmland och Halland i Göteborg. Den gemensamma nämnaren är arbetet med att effektivisera sin energianvändning.

Sedan hösten 2016 deltar företagen i projektet "Nätverk för energieffektivisering" som finansieras via Energimyndigheten och samordnas av länsstyrelser och energikontor runtom i landet. Totalt deltar cirka 300 företag i energieffektiviserande nätverk runt om i landet och nu träffas alltså företagen i Västra Götaland, Värmland och Halland för en första gemensam träff.

­- Detta är ett unikt tillfälle för företagen att träffa andra utanför sitt eget nätverk, byta erfarenheter och få ny inspiration och kunskap. Företagen får se att de är en del av något större. Att det är många fler som tänker på energifrågorna, säger Jesper Andersson som är nätverkskoordinator på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.