Naturvårdsvakt med koll på länets marker

Kristian Kroon är en av flera naturvårdsvakter i vårt län. Han är anställd som naturvårsarbetare med Hornborgasjön som huvudsaklig arbetsplats. I sin tjänst har han också i uppdrag att vara naturvårdsvakt i distrikt Skaraborg.
Kristian Kroon

Vi har många vackra naturområden inom Västra Götalands län. Ibland förekommer det dock olovlig verksamhet i vår skyddade natur. Det kan röra sig om dumpning av sopor, insamling av ägg och växter eller illegal jakt. Länsstyrelsens naturvårdsvakter arbetar för att lagar och föreskrifter efterföljs i skyddade naturområden.

- I de flesta fall handlar det om mindre allvarliga överträdelser på grund av okunskap. Ofta får jag en trevlig pratstund och möjlighet att sprida information och kunskap, berättar Kristian.

Hornborgasjön exempelvis är ett reservat med många besökare där många olika intressen ska samsas. Det handlar om fågelintresserade, jägare, lantbrukare och övrigt friluftsliv.  Här spelar Kristians uppdrag som naturvårdsvakt stor roll. Han ska se till att alla oavsett intresse får möjlighet att ta del av naturen på bästa sätt.

- Under ett vanligt arbetspass kan jag röra jag mig runt i reservatet för att kunna vara till hands, informera och tillrättavisa, berättar Kristian

Tyvärr stöter Kristian även på grövre överträdelser som till exempel jakt på fridlysta arter.

- Då strävar jag efter att tillsammans med polis omhänderta personen då det kan vara vapen inblandade och fängelse på straffskalan, säger Kristian.

Hör gärna av dig till Kristian om du upptäcker olovlig verksamhet i vår skyddade natur i distrikt Skaraborg.

FAKTA

Länsstyrelsen bedriver tillsyn för att se till att lagar och förordningar följs. Det är i grunden en demokratifråga. Medborgarna ska kunna vara förvissade om att deras intressen tas tillvara. Likaså ska tillsynen säkerställa lika behandling inför lagen samt säkerställa konkurrens på lika villkor.

På Länsstyrelsen i Västra Götalands län jobbar ungefär 180 personer med tillsyn inom ett 30-tal olika områden. Vi samarbetar även med Polisen, länets kommuner, tullen, Kustbevakningen, Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelser i andra län med flera.