Mycket på gång i havsplaneringen – läs vårt senaste nyhetsbrev

”Kommun, stat och region i dialog om framtida havsplan i Västerhavet”, ”Fler KOMPIS-miljoner kvar att söka för kommunal kust- och havsplanering”. Det är två av rubrikerna i senaste numret.
Sex personer sitter vid ett bord och diskuterar

Vi skriver också om projektet Mellankommunal kustzonsplanering, där åtta kustkommuner, från Uddevalla i norr till Kungsbacka i söder, tillsammans tittar på hur man kan utveckla och samtidigt bevara sina kust- och havsområden. Dessutom flaggar vi för att Lysekils, Sotenäs, Tanums och Strömstads kommuner inleder samråd om blå översiktsplan för Norra Bohuslän.

Nyhetsbrevet ges ut av länsstyrelserna i Västernorrland, Kalmar och Västra Götaland som har uppdrag att samordna den regionala nivån i havsplaneringen. Havs- och vattenmyndigheten är nationellt ansvarig för att ta fram havsplaner för Sveriges tre havsplanområden.  

Nyhetsbrev om havsplanering

Länsstyrelsens information om den statliga havsplaneringen