En minnesdag som blir allt viktigare

- Vi lever i en tid av intolerans och hårda ord. Därför blir den här minnesdagen sorgligt nog allt viktigare.
Det sa kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke under arrangemanget Samling för demokrati i Göteborg den 27 januari.

Länsstyrelsen har sedan år 2000 tillsammans med Judiska församlingen, Göteborgs universitet och Göteborgs Stad varit med och arrangerat Samling för demokrati. Detta görs varje år på den internationella minnesdagen av förintelsen.

Årets huvudtalare var kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Hon gjorde en reflektion av den tid vi lever i. En tid som präglas av intolerans, hårda ord, enkla svar på komplexa frågor, och angrepp på press, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter.

- Vi är förbi den tid då vi hörde varningsklockorna ringa. Nu dånar klockorna runt omkring oss, sa hon.

- Civilisationens fernissa är tunn och rädslans drivkrafter förskräckande. När mörkret och rädslan får styra går till slut ingen fri. Vi kan bara häva känslan genom att dagligen välja det goda framför det enkla. Det är ditt och mitt ansvar. Det är vår uppgift, dag efter dag.

Årets Samling för demokrati innehöll även starka berättelser ur boken "Flykten från ett folkmord" av Maria Vajta Klamer. Om judarnas kamp för överlevnad under nazismen och kommunismen i Polen. Vi fick även lyssna till några skolelevers känslor efter en resa till Nazitysklands koncentrations- och förintelseläger Auschwitz - Birkenau, i det nuvarande Polen.

- Ofattbart. Det går inte att beskriva i ord, var en ständigt återkommande beskrivning av deras upplevelser.

Lisbeth Schultze, tf landshövding, avrundade dagen med följande ord.

- Genom vår samling förvaltar vi minnet av det katastrofala som skett i vår närhet, i vår närtid. Om förintelsen och dess offer. Minnesdagen påminner oss också om nödvändigheten av rättvisa grunder i alla samhällen. Och det kräver ett ständigt arbete. Både individuellt och gemensamt.

Foton: Misak Nalbandian


Bandet Svarta Safirer spelade Auschwitz Svarta Ros.