Marstrands unika värden skyddas som naturreservat

En av västkustens pärlor har nu blivit skyddad som naturreservat efter beslut av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Det nästan 1 000 hektar stora naturreservatet omfattar Marstrandsön, Koön och omgivande hav och småöar. Området är ett populärt besöksmål och har höga naturvärden både på land och under havsytan.
Marstrand naturreservat

– Det nybildade naturreservatet Marstrand är lika mycket ett marint reservat som ett tätortsnära natur- och friluftsområde och väl värt att besöka många gånger om, säger Jennifer Hood, biolog på Länsstyrelsens naturavdelning.

Marstrand är ett av västkustens populäraste och mest välbesökta ställen. Hit kommer besökare från hela landet och även från andra länder för att uppleva segling och båtliv på sommaren. De kommer även för att upptäcka Carlstens fästning, den pittoreska, kulturhistoriska staden och den vackra naturen på Marstrandsön.

Men naturreservatet bjuder på så mycket mer. På norra delen av Koön finns fina vandringsleder med rastplatser och utsiktsplatser, som nyligen har anlagts inom projektet PromeMare. Den södra delen av Koön består av ett naturskönt beteslandskap och vid Rosenlund finns lummiga lövskogar. Även under havsytan finns höga naturvärden i form av hårdbottnar och grunda mjukbottnar, som fungerar som livsmiljö för fiskar och andra marina växter och djur.

Arbetet med att bilda naturreservatet har pågått i många år, i nära samverkan med bland annat Kungälvs kommun som äger nästan all mark inom naturreservatet. Området kommer att förvaltas av Västkuststiftelsen, och viktiga skötselåtgärder är tillsyn och underhåll av friluftsanordningar och hävd, bland annat bete, för att hålla södra Koöns vackra jordbrukslandskap öppet.


 Kontakta oss

Kontaktperson:
Jennifer Hood
Biolog/naturvårdshandläggare
010-224 44 98
0702-74 29 06
jennifer.hood@lansstyrelsen.se


Pressansvarig:
Anita Nilsson
010-224 45 46
0736-60 51 18
anita.nilsson@lansstyrelsen.se