Många intressen ska få plats i havsplaneringen

Ingela Isaksson, Länsstyrelsen i Västra Götaland, är regional samordnare för havsplanområde Västerhavet. I senaste numret av Aktuell Hållbarhet skriver hon en krönika om möjligheter och utmaningar i den statliga planeringen av Västerhavet. Målet är en hållbar och effektiv användning av havet, nu och i framtiden.