Lyckad sanering minskar risken för olja på land

Kustbevakningen har tillsammans med danska miljöskyddsfartyget Gunnar Thorson sanerat cirka 1500 liter tjockolja under måndagen. Risken har därför minskat att oljan når land.

​För att vara på den säkra sidan om att olja inte spolas upp på land kommer Kustbevakningen att inspektera de mest utsatta kustområdena för att säkerställa att de inte förorenats. Länsstyrelsen följer läget och samverkar med berörda aktörer.

Läs mer på Kustbevakningens webbplats