Lisbeth Schultze blir tf landshövding

Regeringen har idag utsett länsöverdirektör Lisbeth Schultze att vikariera som landshövding och chef för länsstyrelsen i Västra Götalands län från den 21 januari 2017.

Förordnandet gäller tills ny landshövding är utsedd.

– Jag tackar för det förtroende regeringen visar, säger Lisbeth Schultze. Vår länsstyrelse kommer att arbeta vidare för det hållbara samhället utifrån den plan som vi redan lagt för året.

Lisbeth Schultze har varit länsöverdirektör i Västra Götaland sedan november 2014 och hade innan dess motsvarande befattning vid Länsstyrelsen i Hallands län.

Länets nuvarande landshövding Lars Bäckström gör sin sista arbetsdag den 20 januari.


 Kontakta oss


Pressansvarig:
Annika Braide
010-224 45 43
073-667 51 88
annika.braide@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland@lansstyrelsen.se
010-224 40 00