Lilla Boda hyllar både livet och döden

Nu är Lilla Boda, i Trollhättans kommun, ett naturreservat. Det 87 hektar stora området är en hyllning till livet, döden och ålderdomen. Den rika förekomsten av gamla och döda träd skapar nämligen goda förutsättningar för att en mängd sällsynta mossor och lavar ska kunna leva vidare.
Foto: Skogen i Lilla Boda

​Vi har för det mesta rätt god koll på vilka områden i länet som är intressanta att skydda som naturreservat. Men ibland dyker det upp överraskningar. Vi hade inte Lilla Boda på vår radar, ska vi erkänna.

Lilla Boda är ett 87 hektar stort skogsområde sydost om Upphärad, i Trollhättans kommun. Det nya naturreservatet har tre dominerande rum: sumpskogar, gamla tallar och död ved. Den rika förekomsten av gamla och döda träd är oerhört värdefull. Idag har vi alldeles för litet död ved i våra skogar.

Gamla och döda träd är en förutsättning för att en rad sällsynta mossor och lavar ska kunna leva vidare. Det kan kornknutmossan, handbålmossan, kattfotslaven, havstulpanlaven och en rad andra diskreta livsformer vittna om. Sällsynta liv som trivs gott på områdets senvuxna granar, kullfallna tallar och fuktiga alstammar.

Du behöver sannerligen inte vara expert på lavar och mossor för att kunna njuta av Lilla Boda. Det räcker gott med att du gillar att vistas i en liten återstående vildmark i vårt län.

- Vi hoppas att skolorna ska hitta hit. Lilla Boda ligger nära till och är ett väldigt bra exempel på hur viktigt det är med levande skogar, säger Ingvar Olofsson på Länsstyrelsens naturavdelning i Vänersborg.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21