LIFE-Kinnekulle – tio år senare

För tio år sedan avslutades det stora EU-finansierade naturvårdsprojektet LIFE-Kinnekulle. På torsdag den 21 september kommer naturvårdschefer från landets samtliga länsstyrelser att besöka Kinnekulle för att ta del av erfarenheter från projektet.

–Syftet med den här dagen är att visa på hur en helhetssyn på landskapet präglar naturvårdsarbetet i Kinnekulle, Valle och vid Hornborgasjön, säger Maria Thordarson, naturvårdsstrateg på Länsstyrelsen Västra Götaland och projektledare för LIFE-projektet 2002-2007. Ett projekt som innebar restaurering och bevarande av platåberget Kinnekulle.

PROGRAMMET för besöket torsdagen den 21 september:
Kl. 15.30 Bussen anländer till p-platsen Martorp (se bifogad karta) Vandring genom Martorp, södra delen av naturreservatet Österplana hed och vall. Maria Thordarson och Ulf Wiktander från Länsstyrelsen Västra Götaland berättar om LIFE-Kinnekulle.

Kl. 16.15 Möte med markägare Arne Jönsson, Blombergs säteri vid Martorpsfallet. Fika i fält.

Kl. 17.15 Bussen avgår från p-plats Västerplana för vidare besök i Munkängarna och Hällekis kalkbrott.

MEDIA hälsas välkomna att delta i programmet!
För att veta hur många som kommer ber vi media anmäla sig via
e-post till maria.thordarson@lansstyrelsen.se
Transport tillbaka till startpunkt kan ordnas.

Bakgrund

I år är Länsstyrelsen i Västra Götalands län värd för naturvårdskonferensen med Naturvårdsverket och länsstyrelsernas naturvårdschefer. Konferensen hålls den 20-22 september på Flämslätts kursgård. Representanter från Regeringskansliet, Havs- och vattenmyndigheten samt Artdatabanken deltar också, totalt cirka 45 personer.

I programmet ingår en exkursion i länet den 21 september där vi kommer att besöka Valle, Hornborgasjön och Kinnekulle.