Licensjakt efter lodjur i mars 2017

Den 1 mars startar licensjakten efter lodjur. Den avslutas när åtta djur fällts, men får som längst pågå till den 31 mars.
Lodjur bakom en granbuske

​Under ett drygt år har lodjur vid ett femtiotal tillfällen angripit och dödat får i Bollebygds, Borås, Marks och del av Ulricehamns kommuner. Länsstyrelsen har därför beslutat att åtta lodjur i detta område får skjutas under licensjakt under mars månad 2017, för att om möjligt förbättra förutsättningarna för fårhållningen.

Ett lodjur får också jagas i nordöstra delen av Karlsborgs kommun. Detta är en del av jaktområdet i Örebro län, och jakten administreras av Länsstyrelsen i Örebro.

Fångstredskap får inte användas vid jakten.

Den som vill vara med och jaga måste registrera sig i Naturvårdsverkets jägarregister, och minst en gång i timmen under pågående jakt ringa till Länsstyrelsens telefonsvarare (010-22 450 95) för att kontrollera hur många djur som återstår av tilldelningen. Så fort ett lodjur fällts eller påskjutits, ska detta rapporteras till Länsstyrelsen (010-22 450 90), för att inte fler djur än som tilldelats ska fällas.

Länsstyrelsen avlyser jakten då åtta lodjur fällts eller påskjutits och avräknats eller om jakttiden löpt ut.

 


Områden för licensjakt efter lodjur i mars 2017 är markerade med gul färg.

 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21