Ledningsövning gav värdefulla erfarenheter

Under två dagar samlades cirka 100 personer från 13 olika myndigheter i Västra Götalands län på Göteborgs garnison för att tillsammans öva förmågan att hantera samhällsstörningar. Övningarna sträckte sig från den gråzon som finns innan krig utbryter till höjd beredskap och krig.
Tre personer varav en i militäruniform, en i kavaj och en i polisuniform

Representanter från Militärregion Väst och Länsstyrelsen Västra Götaland hade huvudansvaret för planeringen av övningen, som var den första i sitt slag på många år.

Läs Försvarsmaktens artikel om övningen