Lär dig mer om EU i samband med toppmötet

Om en vecka är det dags! Då samlas 24 av de 28 länder som ingår i europeiska unionen för att prata om social rättvisa, jobb och tillväxt. Nu har även du chansen att lära dig mer. Nästa vecka ordnas en rad arrangemang i Göteborg med anledning av EU-toppmötet. Och vissa av dem kan du följa via webbsändningar – även själva toppmötet.

EU är  en del av vår vardag och påverkar mer än hälften av alla lokala och regionala beslut. Men kännedomen om hur EU fungerar är ganska låg hos många. Ta chansen att lära dig mer genom att delta, eller följa via webben, något av de arrangemang som ordnas i samband med EU-toppmötet!

  • 15 november: EU – satsa på barnen!
    Göteborg väljer att investera i de små barnen för att varje människa ska växa upp med förutsättningar att klara skolan, vidareutbilda sig och få jobb. Att investera i barnen är viktigt för en hållbar tillväxt i vår region. Plats: Trappscenen, Stadbiblioteket i Göteborg, kl. 15-17. Ingen föranmälan krävs. Läs mer på Göteborgs Stads webbplats

 

  • 16 november: Morgondagens EU
    Hur kan EU möta ungdomars behov och förväntningar vad gäller utbildning, arbete och delaktighet? Ett samtal där morgondagens EU ska diskuteras utifrån ett ungdomsperspektiv med bland andra Ann Linde (EU- och handelsminister) och Cecilia Malmström (EU-kommissionär för handelsfrågor). Plats: Trappscenen, Världskulturmuseet i Göteborg kl. 13.15-15.00. Anmälan i förväg. Samtalet kommer även att direktsändas i SVT Forum. Läs mer på Västra Götalandsregionens webbplats.

Mer information om EU-hösten 2017 och övriga arrangemang hittar du på Göteborgs Stads webbplats: www.goteborg.se/eu2017

 

16 november: Tyck till på medborgardialog om rättvisa jobb och tillväxt

Hur tycker du att EU ska hantera framtida utmaningar och möjligheter? Hur kan vi förbättra EU tillsammans? Nu har du chansen att göra din röst hörd när EU-kommissionen bjuder in till medborgardialog. Plats: Malmstensalen, Handelshögskolan i Göteborg kl. 17.00-18.30. Anmälan i förväg. Dialogen sänds även live på Facebook. Läs mer på EU-kommissionens webbplats.

17 november: Följ EU-toppmötet via webben

Själva toppmötet är enbart öppet för EU:s stats- och regeringschefer, statsråd, arbetsmarknadens parter med flera särskilt inbjudna. Där kommer sociala frågor, arbetsmarknad och EU:s framtid att diskuteras. Det kommer även att sändas live via webben. Läs mer om EU-toppmötet "Social Summit For Fair Jobs and Growth" på Statsrådsberedningens webbplats.

Så tar du dig fram i trafiken

Kraftiga trafikstörningar förväntas under vissa tider 16-17 november. Följ polisens rekommendationer för att undvika de mest kritiska tiderna, var ute i god tid och följ aktuell trafikinformation. Läs mer: Trafikstörningar i Göteborgsområdet 16-17 november

Fakta

EU-hösten 2017 är ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund och Länsstyrelsen Västra Götaland. Genom ett antal gemensamma arrangemang vill vi visa kopplingen mellan EU och den lokala och regionala nivån.

 

 


 Kontakta oss

Kontaktperson:
Mikael Cullberg
010-2244323
mikael.cullberg@lansstyrelsen.se 

Pressansvarig:
Anita Nilsson
010-224 45 46
0736-60 51 18
anita.nilsson@lansstyrelsen.se