Länsstyrelsen prövar Karlavagnsplatsen

Den antagna detaljplanen för bostäder och verksamheter vid Karlavagnsplatsen i Göteborg prövas nu av Länsstyrelsen. Vi behöver ha in underlag som säkerställer att platsen är lämplig för bland annat bostäder, förskolor, kontor, affärer och hotell.

Planområdet Karlavagnsplatsen, inom stadsdelen Lindholmen i Göteborg, kommer att resultera i mycket trafik. Trafik som i sin tur kommer att påverka den närliggande Lundbyleden.

Hur mycket den tillkommande trafiken kommer att inverka på framkomlighet, trafiksäkerhet och tunnelsäkerhet är inte utrett. Inga åtgärder är identifierade eller säkerställda.

Det är också oklart om det nödvändiga risk- och bullerskyddet längs med Hamnbanan kan uppföras.

Länsstyrelsen inväntar nu underlag som säkerställer att Karlavagnsplatsen är lämplig för bland annat bostäder, förskolor, affärer, kontor och hotell. Det betyder att processen tillfälligt stannar upp, i avvaktan på nödvändiga underlag.

Här kan du läsa beslutet i sin helhet.


 Kontaktpersoner

Christina Gustafsson
Samhällsavdelningen
010-224 45 87
076-138 82 91
christina.g.gustafsson@
lansstyrelsen.se

Helena Carling
Samhällsavdelningen
010-224 54 98
073-612 03 41
helena.carling@lansstyrelsen.se

Pressansvarig:
Jan Mogol
010-224 45 52
0705-60 71 21
jan.mogol@lansstyrelsen.se
lansstyrelsen.se/vastragotaland