Länsstyrelsen kranmärker verksamheten

Länsstyrelsen Västra Götaland väljer att kranmärka hela sin verksamhet och stoppar nu inköp av vatten i flaska. Vatten är en av våra viktigaste resurser. I länet har vi ett bra dricksvatten samtidigt som arbetet pågår med att skydda och förvalta de dricksvattenresurser vi har.

I arbetet med att ställa om länet för en fossilfri framtid 2030 tar nu myndigheten ett steg i rätt riktning med kranmärkning för den egna organisationen. Länsstyrelsen har cirka 800 medarbetare på åtta orter i länet. Och nu är det stopp på inköp av vatten i flaska.

–Vatten är vårt viktigaste livsmedel, och nu har vi beslutat att buteljerat vatten inte längre ska serveras på Länsstyrelsen Västra Götaland, säger landshövding Anders Danielsson.

Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning av verksamheter som endast använder sig av kranvatten. Det betyder att arbetsplatsen, möten och externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten.

–Att välja kranvatten i stället för flaskvatten är ett enkelt sätt att bidra till en bättre miljö. säger Henrik Kant, direktör på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Genom kranmärkningen tar verksamheter ställning för en bättre miljö och inspirerar andra att också välja kranvatten.

Fakta

I Sverige har vi gott, friskt och hälsosamt vatten direkt ur kranen. För omkring 4 öre per liter får du ett av världens bästa dricksvatten, och då ingår även hemleverans. Att producera och leverera en liter flaskvatten drar minst 300 gånger mer energi och släpper ut minst 300 gånger mer av växthusgasen koldioxid än att tappa vatten från kranen. Dricksvatten är alltid färskt.

Kranmärkningen togs fram av Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad 2015 och sprids över hela landet via branschorganisationen Svenskt Vatten.


 Kontakt

Kontaktperson:
Elenor Loyd
Chef på enheten för vattenmiljö
010-224 44 80
070-307 93 38
elenor.loyd@lansstyrelsen.se

Pressansvarig:
Anita Nilsson
010-224 45 46
0736-60 51 18
anita.nilsson@lansstyrelsen.se