Länsstyrelsen ger stöd efter söndagens tragiska bussolycka

Länsstyrelsen i Västra Götaland vill med anledning av den tragiska bussolyckan i Härjedalen uttrycka vårt djupa deltagande med alla drabbade, föräldrar, syskon, anhöriga och skolkamrater.

​Sedan igår arbetar vi med att stötta och hjälpa Marks kommun genom att erbjuda resurser inom krishantering och informationssamordning och delta i samverkan med andra aktörer.

Lisbeth Schultze
Tillförordnad landshövding

 

Mer information  

Marks kommun har information om händelsen om stödet till anhöriga 

Krisinformation.se samlar länkar till berörda aktörer  

För frågor om Länsstyrelsens roll i händelsen, kontakta Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap