Länsstyrelsen genomför imageundersökning

Just nu genomför Länsstyrelsen i Västra Götalands län en imageundersökning som mäter bilden av Länsstyrelsen. Resultatet blir ett underlag för Länsstyrelsens fortsatta utvecklingsarbete.

​Det som mäts är bland annat kännedom, spontana associationer och förtroende för Länsstyrelsen. En likadan undersökning gjordes 2013 och nu görs en uppföljning.

De som tillfrågas är ett urval ur Länsstyrelsens intressentgrupper som till exempel kommuner, företag med miljöpåverkan, landsbygdsföretag, andra myndigheter, samt allmänheten utifrån ett slumpmässigt urval ur Statens personuppgiftsregister, SPAR.

Har du frågor om imageundersökningen kan du kontakta karin.ladberg@lansstyrelsen.se