Länsstyrelsen bidrar till fossilfritt samhälle

Länsstyrelsen i Västra Götaland har nu ställt sig bakom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Det innebär att Länsstyrelsen bland annat kommer att öka arbetstakten för omställningen till fossilfria fordon.

Regeringens initiativ Fossilfritt Sverige bygger på att olika organisationer, myndigheter och företag ansluter sig i arbetet. Fossilfritt Sverige utmanar företag, organisationer, kommuner och regioner att genomföra konkreta åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser.

 - Utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle går fortare och lättare än vad man tidigare trott var möjligt, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för ett fossilfritt Sverige. Det är viktigt att hela samhället är delaktigt i arbetet och här har länsstyrelsen en viktig roll att fylla.

Länsstyrelsen driver klimatarbetet ihop med Västra Götalandsregionen med målet fossiloberoende Västra Götaland 2030. Genom nya arbetssätt och ett antal utpekade fokusområden genomförs kraftsamlingen Klimat 2030.

 - Att vi som myndighet ansluter oss till Fossilfritt Sverige sticker ut lite. Vi gör det både för att kunna samverka mer på nationell nivå, men också för att anta deras utmaningar och driva på vårt eget interna miljöarbete, säger Svante Sjöstedt, klimatstrateg på Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Nu bidrar vi med ytterligare en pusselbit i arbetet för att nå ett fossilfritt samhälle.

För Länsstyrelsen som organisation innebär det konkret att innan år 2020 ska utsläpp av koldioxid från tjänsteresor minska med 33 procent jämfört med 2015, mätt i kg koldioxid per anställd. En rad konkreta åtgärder planeras på Länsstyrelsen som föregångare inom klimatområdet.

Läs mer här:

www.fossilfritt-sverige.se
www.klimat2030.se