Låga vattennivåer i Västra Götaland

Det är ovanligt låga vattennivåer i grundvattnet och i Vättern samt i flera vattendrag i Västra Götalands län. Det torra vädret består och för att nå normala grundvattennivåer behövs på många håll mycket stora mängder regn.

​Enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) understiger grundvattennivåerna normala värden i större delen av Västra Götaland. Endast i ett fåtal områden är det normala grundvattennivåer.

- Det finns skäl att vara sparsam och inte använda stora mängder vatten i onödan, säger Anna Vickman som är vattenhandläggare på Länsstyrelsen.

Genom en enkät till kommunerna i länet har Länsstyrelsen fått en bild av att den kommunala vattenförsörjningen kan bli ansträngd i vissa kommuner. Flera kommuner anger att det kan bli problem för privata brunnar, för lantbruket och för sjöar och vattendrag. Länsstyrelsen följer utvecklingen och kommer att ha aktuell information om situationen i länet på sin webbplats.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över uttag av både grund- och ytvatten och kan förbjuda uttag av vatten. Bevattnare som för sin verksamhet har tillstånd från Mark- och Miljödomstol ska följa de av domstolen fastställda villkoren.


 Kontakt

Kontaktpersoner:
Anna Vickman
Vattenavdelningen
010-224 55 38
anna.vickman@lansstyrelssen.se 

Jan Gustafsson
Vattenavdelningen
010-224 55 16
jan.gustafsson@lansstyrelsen.se

Pressansvarig:
Jan Mogol
010-224 45 52
0705-60 71 21
jan.mogol@lansstyrelsen.se